Pożegnanie…

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu dr Katarzyny Żółkoś, szefowej Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, z którą Fundacja, na przestrzeni wielu lat współpracy,  wspólnie zrealizowała  wspaniałe projekty.
Łączymy się w bólu z Jej Rodziną, Bliskimi i Współpracownikami.

Kasiu, zapamiętamy Cię jako Osobę nietuzinkową, uśmiechniętą, pracującą z niespotykaną ogromną pasją i niesamowitą energią. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Zarząd i Pracownicy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić” ( ks. Jan Twardowski)

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich…”