Pożegnanie Jerzego Gwizdały

Dnia 5 sierpnia 2023 r.

zmarł

Jerzy Gwizdała

Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2016-2020

nauczyciel akademicki i Kierownik Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 1991 – 1996 pełnił funkcję
dyrektora administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego,
w latach 2008 – 2016 Kanclerza,
w latach 2016 – 2020 Rektora.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia

Zarząd i Pracownicy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego