Sympozjum na Wydziale Prawa i Administracji UG poświęcone prof. Wacławowi Dawidowiczowi.

W piątek 10 czerwca 2022 roku odbyło się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego sympozjum poświęcone prof. Wacławowi Dawidowiczowi – pierwszemu kierownikowi Katedry Prawa Administracyjnego na tym Wydziale. Sympozjum odbyło się w przeddzień 25 rocznicy śmierci Profesora, a jego organizatorami byli profesorowie Tomasz Bąkowski i Mariusz Bogusz oraz ich katedry: Katedra Prawa Administracyjnego oraz Katedra Postępowania Administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Sprawozdanie z sympozjum