Warsztaty w Rezerwacie Przyrody Zajęcze Wzgórze

W piątek 10 czerwca Fundacja we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zorganizowała warsztaty dotyczące Rezerwatu Przyrody Zajęcze Wzgórze w Sopocie. Mówiliśmy o kwaśnej buczynie, rozpoznawaliśmy głosy ptaków i dowiedzieliśmy się o niezmiernie ciekawym „Szlaku Borsuka”. Zdecydowanie warto poznawać nasze cenne otoczenie i uczyć się z niego korzystać w sposób zrównoważony i korzystny dla wszystkich. Ogromne podziękowania za ciekawe prowadzenie warsztatów dla Pana Dariusza Ożarowskiego oraz Pani Agnieszki Kościowskiej – pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.