Broszura opisująca sukces projektów finansowanych przez UE

Mamy przyjemność przedstawić Państwu broszurę, w której opisywane są projekty, które osiągnęły sukces w ramach programu „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (SwafS) programu Horyzont 2020. Broszura zawiera dziewięć historii projektów z ostatnich lat. Wśród nich jest nasz projekt MARINE MAMMALS. SwafS wspiera różnorodność działań i szeroki zakres tematów wymagających wspólnego wysiłku w celu wzmocnienia relacji nauki i społeczeństwa oraz kształtowania kultury bardziej odpowiedzialnych badań i rozwoju. ZAPRASZAMY DO LEKTURY!