Energa z Grupy ORLEN –  współpraca w 2023 roku!

Energa z Grupy ORLEN Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz ochrony Bałtyku–  współpraca w 2023 roku!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu realizuje programy ochrony bałtyckiej przyrody oraz prowadzi działalność badawczą i edukacyjną. W 2023 roku, dzięki współpracy z Energą z Grupy ORLEN Fundacja będzie kontynuować projekt ukierunkowany na ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem przybrzeżnych gatunków i siedlisk, zagrożeń dla nich (w tym hałasu podwodnego oraz plastiku i mikroplastiku) i sposobów ich ograniczania.

Współpraca partnerska realizowana będzie m.in. poprzez kontynuację kampanii edukacyjno-informacyjnej KIERUNEK BAŁTYK a w szczególności:

  • pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych w Stacji Morskiej UG – w postaci warsztatów Błękitnej Szkoły oraz letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA o zasięgu regionalnym i krajowym, służących przekazywaniu najnowszej wiedzy o środowisku Morza Bałtyckiego, metodach badania podwodnego życia, zagrożeniach antropogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia plastikiem oraz hałasem i metodach ich ograniczania;
  • organizację plenerowych wydarzeń edukacyjnych (m.in. Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, Dzień Ryby czy Dzień Dziecka, w ramach których aranżowane są stoiska edukacyjne i prowadzona jest dystrybucja najnowszej wiedzy poprzez materiały wydawnicze oraz gry terenowe i konkursy;
  • stworzenie anglojęzycznej wersji wystawy w muzeum fokarium i Domu Morświna.

Kierunek Bałtyk to kampania skierowana do szerokiego grona odbiorców. W prowadzonych warsztatach poświęconych bioróżnorodności Morza Bałtyckiego biorą udział uczniowie z województwa pomorskiego, jak również warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz z zagranicy (przede wszystkim uczniowie i studenci z programu Erasmus), łącznie ok. 6-8 tys. osób rocznie.

Kampania Kierunek Bałtyk to także zajęcia online i edukacyjne wydarzenia plenerowe służące dotarciu z najświeższą wiedzą o ekosystemie Bałtyku do mieszkańców całej Polski, a grono ich odbiorców to kilkanaście tysięcy osób rocznie.

Edukujemy również odwiedzających helskie fokarium turystów z całej Polski i spoza granic naszego kraju. Wiedzę dotyczącą Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców dystrybuujemy w formie drukowanych materiałów edukacyjnych oraz postów i treści merytorycznych przekazywanych przez media społecznościowe i strony internetowe. Zapraszamy do odwiedzin profilu fokarium, Stacji Morskiej UG oraz FRUG w mediach społecznościowych, gdzie będziemy informować Państwa o naszych wspólnych działaniach z @EnergaSA z Grupy #ORLEN.