Eutrofizacja Morza Bałtyckiego

Jednym z istotnych zagrożeń dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego jest eutrofizacja. Temu problemowi poświęcona jest prezentacja przygotowana przez Edukatorów Błękitnej Szkoły FRUG w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry IO UG we współpracy z Grupą LOTOS. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia i wysłuchania.