Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego laureatem Nagrody Bursztynowego Mieczyka 2018 !

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

14 grudnia br. w Europejskim Centrum Solidarności miała miejsce uroczysta Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Nagrodę przyznaną Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii Edukacja Ekologiczna i Ochrona Środowiska wręczył, na ręce Pani Prezes- Marzeny Chojnackiej Pan Maciej Kazienko- Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fundacja powstała 27 lat temu i jednym z Fundatorów Założycieli naszej organizacji był ówczesny Wojewoda Gdański Pan Maciej Płażyński. Jej głównym celem statutowym jest podejmowanie działań wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, w tym przy współpracy z kadrą naukową realizacja projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody i edukacja ekologiczna. W wachlarzu aktywności ekologicznej Fundacji znalazły się projekty dotyczące czynnej ochrony przyrody in situ i ex situ, jak również projekty mające charakter informacyjny i edukacyjny tj. kampanie podnoszące świadomość społeczną w zakresie potrzeb ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk oraz propagujące zrównoważone sposoby użytkowania lokalnego środowiska naturalnego. Wychodząc z założenia, że informacja i edukacja należą do najistotniejszych elementów ochrony przyrody, a efekt ekologiczny jest często tożsamy z edukacyjnym, Fundacja aktywnie uczestniczy w kształceniu dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie popularyzacji wiedzy o Morzu Bałtyckim i jego strefie przybrzeżnej. Obszarem swych aktywności obejmuje przede wszystkim teren województwa pomorskiego, jednakże świadomość znaczenia lokalnie podejmowanych inicjatyw dla zachowania dobrostanu globalnej przyrody, pozwala działaniom Fundacji wykraczać również poza granice województwa oraz kraju.

Do najważniejszych osiągnięć Fundacji w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej należy unikatowy w skali kraju program edukacji morskiej pn. „Błękitna Szkoła”, realizowany nieustannie od 2000 roku dzięki współpracy ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Tylko w ramach niniejszego programu, rocznie edukowanych jest blisko 4,5 tys. jego uczestników, głównie dzieci i młodzieży szkolnej. Skala frekwencji w programie połączona z pozostałymi ekologicznymi zadaniami, które do zrealizowania w ramach swoich projektów, rok rocznie, stawia przed sobą Fundacja, wyraźnie obrazuje zaangażowanie i chęć spełniania się Fundacji na polu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Fundacja jest laureatem Nagrody Bursztynowego Mieczyka z 2004 r. Wówczas wyróżniona została za „innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w edukacji na rzecz dziedzictwa przyrodniczego”.

Otrzymana nagroda jest dla Fundacji Rozwoju UG wyjątkowym wyróżnieniem i motywacją do podejmowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska.