Gra terenowa w Wejherowie w ramach projektu “Bałtyk bez barier”

W Wejherowie, w dniu 17 kwietnia, na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych, zorganizowano grę terenową “Kocham Bałtyk” zorganizowaną przez Fundację oraz Partnerów, w ramach realizacji projektu “Bałtyk bez barier”.
 
Zwycięzcami gry terenowej zostali:
 
Miejsce 1- Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
Miejsce 2 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Unicef
Miejsce 3 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Szczecinie
Miejsce 4 – Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku
Miejsce 5 – Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
Miejsce 6 – Zespół szkół Specjalnych w Czersku
Miejsce 7 –  Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
 
Poniżej relacja fotograficzna, zapraszamy!
 
🐋 🦭  🐬  🦀  🦐  🦞  🦭  🐡  🐠  🐟  🐙  🐬  🐋  🦭  🐙  🦐  🦑  🐳  🦭  🐋  🐬  🦭  🐬  🦀  🦐  🦞  🦭  🐡  🐠  🐟  🐙  🐬  🐋
Zapraszamy do śledzenia naszej strony projektowej oraz profilu na Facebooku Fundacji ponieważ już w maju dostępny będzie program, nad którym pracowaliśmy w trakcie realizacji projektu, z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycielach/edukatorach/opiekunach 👇
Projekt „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.