Infrastruktura turystyczna w Rezerwacie Beka

W związku z zakończeniem robót budowlanych w Rezerwacie Beka serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu pn. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”. Zachęcamy Państwa do spaceru trasami edukacyjno-turystycznymi oraz wejścia na wieżę obserwacyjną, z której możecie Państwo podziwiać piękno rezerwatu. Projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.