Konferencja podsumowująca projekt pt.: “Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Sali konferencyjnej Stacji  Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, miała miejsce konferencja podsumowująca projekt pt.:  „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”. Projekt dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, realizowany był przez Fundację w okresie  wrzesień 2014 –  kwiecień 2017.

W konferencji brało udział ponad 100 osób:  przedstawicieli instytucji  finansujących , wspierających, współpracujących, podwykonawców, oraz samego zespołu realizującego projekt.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania licznych prezentacji dotyczących objętych ochroną w projekcie siedlisk i gatunków, metod działania i sposobów realizacji projektu, kolejnych jego etapów. Wszyscy podzielni na grupy wzięli także udział w 3 godzinnych warsztatach w terenie prowadzonych przez pracowników Stacji Morskiej

Przedstawiony i omówiony został zakres rzeczowy projektu, oraz osiągnięte efekty zadania. Konferencję zakończyła wspólna kolacja.

http://www.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/norfok_konferencja.html

3 4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 15 16 17 18 19 20 21 22 25 24 23 1 2 3  7