Kurs dla nauczycieli “Mikroplastik w środowisku naturalnym”

Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w jednodniowym, nieodpłatnym kursie szkoleniowym dotyczącym obecności mikroplastiku w środowisku morskim, który odbędzie się w Helu w dniu 8 kwietnia 2022 r. – nadal mamy miejsca!!! Zgłoszenia przyjmujemy do 3 kwietnia 2022 r.Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego jako organizatorzy kursu w ramach projektu „Bałtyk bez barier” zapraszają nauczycieli i edukatorów przedmiotów/modułów przyrodniczych z województw nadmorskich.Zgłoszenia online poprzez stronę projektu https://frug.ug.edu.pl/…/projekty…/baltyk-bez-barier/