Międzynarodowy Dzień Ochrony Bałtyku

Fundacja od lat wspiera czynną ochronę Bałtyku poprzez realizację takich projektów jak:

  • Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej,
  • Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape/ Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego,
  • Wsparcie ochrony przyrody na obszarze Półwyspu Helskiego,
  • Cykl filmów edukacyjnych “Skarby sieci Natura 2000 Pomorza Gdańskiego” – Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody,
  • Przyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i warsztaty w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w roku 2015: w ramach tego warsztaty morskie pn. „Błękitna Szkoła” w Helu oraz warsztaty ekologiczne pn. „Życie brzegu morza” w Gdyni i „Ujście Wisły” w Gdańsku,

i wiele innych działań. Szczegółowe informacje o wybranych projektach w zakładce Projekty

Profesor Krzysztof Edward Skóra poświęcił swoje życie dla Morza Bałtyckiego. Warto kontynuować to dzieło dla nas wszystkich, dla przyszłych pokoleń…