Moduł VI. Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego

Objaśnienia:
SP – poziom kształcenia: szkoła podstawowa
SPP – poziom kształcenia: szkoła ponadpodstawowa
OzNI – materiały z dostosowaniami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
OS – materiały z dostosowaniami dla uczniów słabowidzących


 

– SP i SPP_Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla bioróżnorodności Bałtyku  – pobierz

– SP i SPP (OS , OzNI)_Sposoby redukcji przyłowu i hałasu podwodnego  – pobierz

  • Materiały i narzędzia edukacyjne:
  • Karty pracy – zestawienie:

– SP i SPP_Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom – pobierz

– SP i SPP (OS)_Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom – pobierz 

– SP i SPP (OzNI)_Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom – pobierz

  • Interaktywne zadania online:

– VI.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności Bałtyku. Dopasuj poszczególne opisy do zasad 6R. – zagraj

– VI.2 Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności Bałtyku. Dopasuj elementy do odpowiednich kategorii. – zagraj

– VI.3  Posegreguj metody i techniki ograniczające wpływ działalności człowieka na bioróżnorodność Morza Bałtyckiego. – zagraj

– VI.4 Wskaż, które stwierdzenia dotyczące sposobów przeciwdziałania eutrofizacji są prawdziwe, a które fałszywe. – zagraj  

– Zestawienie zadań wraz z linkami i kodami QR – pobierz

  • Gry i zabawy – projekty gier i zabaw do pobrania:

– Plansza magnetyczna z elementami do układania Narzędzia odstraszające – pobierz

– SP i SPP_Kurtyna powietrzna – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Kurtyna powietrzna – pobierz

– SP_Odstraszacz akustyczny – pobierz

– SP (OS, OzNI)_Odstraszacz akustyczny – pobierz

  • Podcasty:

– Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom – obejrzyj

Zestawienie wraz z linkami i kodami QR – pobierz