Projekt “Bałtyk bez barier”

Z przyjemnością informujemy, iż 1 czerwca 2020 roku Fundacja wraz z  Partnerami przystąpi do realizacji nowego projektu pn. „Bałtyk bez  barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących”. „Bałtyk bez barier” korzysta z  dofinansowania o wartości 215 807,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG, PROGRAMU EDUKACJA. Projekt będzie realizowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Grønlands flytende bybondelag z Oslo oraz  Uniwersytetem w Oslo. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod nauczania oraz programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego, poszerzenie wiedzy i wdrożenie edukacji włączającej.