Fundacja rozpoczyna realizację dwóch projektów w ramach RPO

Prezes Fundacji dr hab. Andrzej Letkiewicz wraz z Członkiem Zarządu prof. Zbigniewem Grzonką reprezentowali Fundację Rozwoju UG na spotkaniu z Marszałkami Mieczysławem Strukiem i Wiesławem Byczkowskim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w dniu 29 marca 2016 r., które dotyczyło podpisania umów na realizację dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Projekty, które Fundacja będzie realizowała wraz z Partnerami to:

  • z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków – Pomorskie Biuro OTOP i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
    “Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”
  • z Uniwersytetem Gdańskim i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
    “Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”

Fot. UMWPFot. UMWP

Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Pomorskiego