Cykl filmów edukacyjnych „Skarby w Sieci natura 2000 Pomorza Gdańskiego”- bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody”

W 2015 roku Fundacja zrealizowała projekt polegający na produkcji dwuodcinkowego cyklu filmów edukacyjnych prezentujących krajobrazy najbardziej specyficzne dla regionu i typowe dla nich siedliska przyrodnicze, chronione w ramach sieci Natura 2000. Pod względem przyrodniczym Pomorze Gdańskie jest obszarem wyjątkowym, nie tylko w skali Polski, ale całej Europy. Region ten odznacza się wyjątkowym bogactwem i różnorodnością przyrody, zarówno nieożywionej, jak i żywej. Film skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych i ma na celu propagowanie zasobów przyrodniczych województwa pomorskiego i zapoznanie się bliżej z pojęciem rezerwatów i  Natura 2000.

Termin zakończenia  projektu to koniec kwietnia 2016 r. Dystrybucja do szkół i emisja filmów  na antenie  TVP Gdańsk planowana jest na przełomie marca i kwietnia 2016 r.
Filmy powstają w ramach umowy o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Skarby w Sieci Natura 2000 Pomorza Gdańskiego W 2015 roku Fundacja realizowała projekt polegający na  produkcji dwuodcinkowego cyklu filmów edukacyjnych prezentujących krajobrazy najbardziej specyficzne dla regionu i typowe dla nich siedliska przyrodnicze, chronione w ramach sieci Natura 2000.  fot. Katarzyna Legeżyńska