Trwają prace w PARKU WYDMOWYM w Helu

Zadanie pn. „PARK WYDMOWY w Helu – eliminacja gatunków obcych i inwazyjnych dla zachowania cennych przyrodniczo siedlisk wydmowych” dofinansowane jest ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Efektem ekologicznym projektu będzie wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.

Działania przeprowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na szatę roślinną i siedliska Parku Wydmowego na obszarze ok. 2,0 ha w następującym zakresie:

Wykonana zostanie ogólna ocena poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych – dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowe badania na stałych powierzchniach monitoringowych -dokumentacja fitosocjologiczna i fotograficzna.

Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej zostaną usunięte lub przynajmniej wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona. Obszar zostanie odchwaszczony.

Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.

Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia:

Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych: 19 stanowisk punktowych, 6 stanowisk obszarowych.

Czynna ochrona w obszarze parku narodowego; w rezerwatach przyrody; w obszarach Natura 2000; – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze (ha), w tym monitoring przyrodniczy, który jest konieczny do podjęcia właściwych działań z zakresu ochrony czynnej lub oceny rezultatów wykonanych działań: Obszar o pow. ok. 2,0 ha.

Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze (ha) – dotyczy siedliska przyrodniczego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000: Obszar pow. ok. 2,0 ha.

Działania związane z czynną ochroną rodzimych gatunków chronionych oraz gatunków zagrożonych, które zostały wskazane w czerwonych księgach i listach (flora, fauna i grzyby) liczba gatunków objętych działaniami (N): 5 gatunków, powierzchnia siedliska gatunku (ha): ok. 2 ha.

Zadanie pn. „PARK WYDMOWY w Helu – eliminacja gatunków obcych i

Efektem ekologicznym projektu będzie wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032. Działania przeprowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na szatę roślinną i siedliska Parku Wydmowego na obszarze ok. 2,0 ha w następującym zakresie:

  • Wykonana zostanie ogólna ocena poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych – dokumentacja fotograficzna. Szczegółowe badania na stałych powierzchniach monitoringowych – dokumentacja fitosocjologiczna i fotograficzna.
  • Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej zostaną usunięte lub przynajmniej wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona. Obszar zostanie odchwaszczony.
  • Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.

Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia:

  • Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych: 19 stanowisk punktowych, 6 stanowisk obszarowych.
  • Czynna ochrona w obszarze parku narodowego; w rezerwatach przyrody; w obszarach Natura 2000; – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze (ha), w tym monitoring przyrodniczy, który jest konieczny do podjęcia właściwych działań z zakresu ochrony czynnej lub oceny rezultatów wykonanych działań: Obszar o pow. ok. 2,0 ha.
  • Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze (ha) – dotyczy siedliska przyrodniczego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000: Obszar pow. ok. 2,0 ha.
  • Działania związane z czynną ochroną rodzimych gatunków chronionych oraz gatunków zagrożonych, które zostały wskazane w czerwonych księgach i listach (flora, fauna i grzyby) liczba gatunków objętych działaniami (N): 5 gatunków, powierzchnia siedliska gatunku (ha): ok. 2 ha.