Współpraca z Jeronimo Martins Polska

 

Jeronimo Martins Polska wspiera działania informacyjno – edukacyjne z zakresu zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w obszarze redukcji ilości wykorzystywanych opakowań oraz odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.