Wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka.

W związku z zakończeniem robót budowlanych w Rezerwacie Beka serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu pn. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”. Zachęcamy Państwa do spaceru trasami edukacyjno-turystycznymi oraz wejścia na wieżę obserwacyjną, z której możecie Państwo podziwiać piękno rezerwatu.

Projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Głównym celem budowy infrastruktury turystycznej w rezerwacie Beka i jego okolicy jest zachowanie walorów przyrodniczych i potencjału środowiska tego rejonu poprzez modernizację ścieżki przyrodniczej. Ma to zapewnić ograniczenie negatywnego wpływu antropopresji wywołanej dużą i słabo kontrolowaną penetracją rezerwatu przez ludzi, na przedmioty ochrony w rezerwacie i obszarze Natura 2000 oraz podnoszenie poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności dotyczącej cennego przyrodniczo rezerwatu oraz obszarów Natura 2000 PLB 220005 i PLH 220032.

Trasa edukacyjno-turystyczna wokół całego rezerwatu została podzielona na 3 części:

Trasa 1 – przebiega wzdłuż kanału Beka. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

3 tablice informacyjne, znaki kierunkowe, ogrodzenie, parking rowerowy.

Trasa 3 – przebiega wzdłuż linii brzegowej rezerwatu. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

– znaki kierunkowe, 3 tablice informacyjne, 1 tablica na kładce obserwacyjnej, kładka obserwacyjna, 3 mostki, parking rowerowy.

Trasa 4 – przebiega po koronie wału przeciwpowodziowego (morskiego) od mostu na Zagórskiej Strudze do drogi Mrzezino – Osłonino i dalej droga gruntową do ujścia Kanału Mrzezińskiego. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

– znaki kierunkowe, 8 tablic informacyjnych, wieża obserwacyjna 2 tablice na wieży (1 na platformie obserwacyjnej wieży, druga na konstrukcji przy wejściu na wieżę).

Galeria