XXXVII Sympozjum Akarologiczne

Relacja z sympozjum na profilu fb FRUG

Fundacja Rozwoju UG wraz z Wydziałem Biologii UG i Polskim Towarzystwem Akarologicznym zaprasza na  XXVII SYMPOZJUM AKAROLOGICZNE, które odbędzie  się w dniach 08-11.06.2022 r., w Gdańsku Sobieszewie.
Sympozjum odbędzie się w formule stacjonarnej.

Więcej informacji na stronie: https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-i-sympozja/xxxvii-sympozjum-akarologiczne