Zaproszenie na kurs ichtiologiczny

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zapraszają studentów kierunków przyrodniczych do wzięcia udziału w piątej edycji letniego kursu pn.: “Ichtiologia Morza”.

zaproszenie

zakres tematyczny

plakat