Warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Przyrody Bielawa

Za nami trzecie terenowe warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Przyrody Bielawa, które zorganizowaliśmy w ramach realizowanego przez Fundację projektu pn. Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa. W dniu 30 września gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Pucku.

Pogoda dopisała, bawiliśmy się doskonale obserwując przyrodę i czerpiąc wiadomości od wspaniałych edukatorów.

Poniżej foto relacja
fot. Katarzyna Legeżyńska

Informacje o projekcie na stronie:https://frug.ug.edu.pl/…/projekty-realizowane/rpo_bielawa/