30 września 2021 – Światowy Dzień Morza

Światowy Dzień Morza ma na celu uświadamianie wszystkim, jak ważna jest ochrona środowiska morskiego.
Coraz większym i szerzej dyskutowanym problemem jest  zanieczyszczenie plastikiem.  Co roku do Morza Bałtyckiego dociera nawet 40 ton cząsteczek mikroplastiku, w większości pochodzących z naszych domów. Odpady tworzyw sztucznych, a szczególnie ich najdrobniejsza frakcja – mikroplastik – są coraz poważniejszym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, w tym także dla mórz i oceanów. Plastikowe śmieci unoszą się w morskiej toni, pływają po powierzchni, osiadają na dnie, pełno ich na plażach i wydmach. Trafiają tam z naszych domów wraz z wodą deszczową i  ze ściekami. Plastik jest jednym z zagrożeń dla żyjących w Bałtyku morskich ssaków – morświnów i fok, które spożywając mniejsze organizmy akumulują mikrocząsteczki w swoich narządach wewnętrznych, a także padają ofiarą plastikowych odpadów zaplątując się w nie i często z tego powodu ginąc. W wyniku spożycia tworzyw sztucznych lub zaplątania w elementy plastikowe umierają zarówno bezkręgowce, jak i ssaki. Żółwie, foki i inne zwierzęta zaplątują się w zagubione na morzu fragmenty sieci, tzw. sieci-widma, doznają urazu lub znajdują się w pułapce, z której nie są w stanie się wydostać.
Plastik jest jednym z zagrożeń dla żyjących w Bałtyku morskich ssaków – morświnów i fok, które spożywając mniejsze organizmy akumulują mikrocząsteczki w swoich narządach wewnętrznych, a także padają ofiarą plastikowych odpadów zaplątując się w nie i często z tego powodu ginąc. W wyniku spożycia tworzyw sztucznych lub zaplątania w elementy plastikowe umierają zarówno bezkręgowce, jak i ssaki. Żółwie, foki i inne zwierzęta zaplątują się w zagubione na morzu fragmenty sieci, tzw. sieci-widma, doznają urazu lub znajdują się w pułapce, z której nie są w stanie się wydostać. Ograniczenie zużycia opakowań i plastiku to konieczna zmiana naszych zachowań konsumenckich oraz przyzwyczajeń, którymi – często nieświadomie -szkodzimy morskiej przyrodzie.
FRUG we współpracy merytorycznej  ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz przy finansowym wsparciu Grupy LOTOS realizuje od wielu lat program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie” będący szeroką kampanią edukacyjno-informacyjną na rzecz poznania i ochrony przyrody Morza Bałtyckiego wraz z jego strefą przybrzeżną.