Bałtyckie morświny!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu dotyczącego zagrożonej wyginięciem pandy mórz – kuzyna naszego bałtyckiego morświna.

🐬
🐬

🐬🐬🐬

https://weekend.gazeta.pl/…/7,177330,27343393,morswin…W roli specjalistki dr Iwona Pawliczka vel Pawlik ze Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu. Pamiętajmy, że My tez mamy wpływ na dobrobyt naszych bałtyckich morświnów. Nie śmieć, nie hałasuj i dbaj o swoje otoczenie. Przyroda nie ma wakacji.