Projekt Fundacji w Żuławkach

Kontynuujemy naszą przygodę z badaniami archeologicznymi.

Nasz projekt pn. „Ewangelicy i mennonici w Żuławkach – inwentaryzacja przestrzeni sakralnej oraz edukacja kulturowa” otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych budżetu państwa w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa. Bardzo się cieszymy na ponowną współpracę z Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego (IAiE UG) oraz Katedrą Geodezji Politechniki Gdańskiej. Projekt dotyczy prac inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych, które realizowane będą na obszarze przestrzeni sakralnej związanej z działalnością gminy ewangelickiej i mennonitów w Żuławkach i okolicy, który objęty jest ochroną prawną w formie wpisu do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego (nr 1450, Żuławki działka nr 111, Gmina Stegna, powiat nowodworski, woj. pomorskie). Wpisem objęte są obiekty – kapliczka i niezdefiniowany przestrzennie i materialnie cmentarz ewangelicki (obszar nie został do tej pory określony przestrzennie zakładana szacunkowa wielkość całego kompleksu sakralnego to ponad 1200 m2). Oczekujemy na podpisanie umowy.