Grupa LOTOS S.A. Partnerem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu (SMIOUG) – współpraca w 2022 roku!


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego od 2008 roku współpracuje z Grupą LOTOS S.A. w ramach programu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”.

Program obejmuje wsparcie działalności badawczej i edukacyjnej Stacji Morskiej, ukierunkowanej na biologię i ekologię morskich gatunków i siedlisk, identyfikację zagrożeń związanych z działalnością człowieka oraz sposobów ich redukcji.

W roku 2022 współpraca partnerska realizowana będzie m.in. poprzez kontynuację kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. STWORZYWA MORSKIE oraz MIESZKAŃCY BAŁTYKU – POZNAJ BY CHRONIĆ, a w szczególności:

  • pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych w Stacji Morskiej UG – w postaci lekcji i warsztatów Błękitnej Szkoły stacjonarnej i wyjazdowej oraz letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA o zasięgu regionalnym i krajowym, służących przekazywaniu najnowszej wiedzy o środowisku Morza Bałtyckiego, metodach badania podwodnego życia, zagrożeniach antropogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia plastikiem oraz hałasem i metodach ich ograniczania;
  • udział w organizowanych plenerowych wydarzeniach edukacyjnych (m.in. Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, Dzień Ryby czy Piknik Bioróżnorodności), w ramach których aranżowane są stoiska edukacyjne i prowadzona jest dystrybucja najnowszej wiedzy poprzez materiały wydawnicze: ulotki, broszury i foldery informacyjne oraz gry terenowe i konkursy;
  • stworzenie panelu edukacyjnego dotyczącego problemu zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego hałasem;
  • rozbudowę edukacyjnego placu zabaw z tablicami aktywności i urządzeniami interaktywnymi przeznaczonego dla najmłodszych uczestników zajęć Błękitnej Szkoły, mieszkańców Helu i turystów.

Zapraszamy do odwiedzin profilu Fokarium oraz FRUG w mediach społecznościowych, gdzie będziemy informować Państwa o naszych wspólnych działaniach z Grupą LOTOS!