Stypendia na pomoc Ukrainie

Uniwersytet Gdański na pomoc Ukrainie

Wobec rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na pomoc studentom i pracownikom naukowym z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Wyraźmy solidarność w tym trudnym dla Ukrainy momencie walki o zachowanie suwerenności i integralności swojego państwa i udzielmy naszego wsparcia. Z przekazanych środków ufundujemy stypendia dla uchodźców.  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Facing the Russian military aggression against Ukraine, we are starting a fundraiser to help students and academics from Ukraine who are fleeing the war. Let us express our solidarity in this difficult moment of Ukraine’s struggle to preserve the sovereignty and integrity of their country and give our support. We will use the donated funds to fund scholarships for refugees.  Foundation for the Development of the University of Gdańsk.

Uniwersytet Gdański na pomoc Ukrainie

Pomóżmy im przetrwać ten najtrudniejszy czas! Nasze myśli i serca są z Ukrainą!

Wpłaty należy przekazywać na https://www.siepomaga.pl/ug-dla-ukrainy