Marine Mammals


Mamy przyjemność Państwa poinformować, że Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych ds. programu „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” w ramach Horyzont2020 na swojej stronie internetowej opublikowała nową historię sukcesu – tym razem jest to nasz międzynarodowy projekt MARINE MAMMALS. Bardzo się cieszymy, dla nas jest to rzeczywiście ogromy sukces! Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu!

http://www.sisnetwork.eu/about/news/success-story-marine-mammals-project


Pierwszy filmik o projekcie MARINE MAMMALS już gotowy!!!

Nasz projekt ma na celu zwiększyć zainteresowanie wśród młodych ludzi nauką i karierą naukową. W ramach MARINE

MAMMALS organizujemy szkolenia dla nauczycieli, bo również dzięki Nim młodzi ludzie zaczynają interesować się naukami przyrodniczymi. Głównymi odbiorcami projektu są jednak uczniowie w wieku od 10 do 18 lat!!! To właśnie dla nich, już niedługo bo już w czerwcu 2018 roku zorganizujemy i przeprowadzimy letnie szkoły. Śledźcie naszą stronę, wkrótce więcej informacji!!! Tymczasem, film…!!!


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Projektu!!!

MARINE MAMMALS -Facebook!!!

MARINE MAMMALS – Instagram!!!

Tytuł projektu: Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS

Logo-MARINE-MAMMALS-science-education

Termin realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019

Koszt całkowity projektu: 1 797 420,00 EUR

Koszt projektu po stronie FRUG: 170 812,50 EUR

Projekt otrzymał 100% finansowania ze środków programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej  HORYZONT 2020 w ramach umowy grantowej nr 710708.

bez-tytulu

 

Cele projektu:

W świetle notowania spadku zainteresowania nauką wśród młodych ludzi, utworzone w ramach projektu europejskie

konsorcjum postawiło sobie za cel uatrakcyjnienie edukacji naukowej oraz  specjalizowania się w nauce poprzez angażowanie młodych ludzi w interesujące i motywujące doświadczenia naukowe.
Celem samym w sobie było utworzenie konsorcjum złożonego z jednostek edukacyjnych i naukowych, które będzie promowało naukę, technologię, inżynierię i matematykę (STEM) oraz zainteresowanie karierą naukową.
Cele zostaną osiągnięte poprzez przygotowanie na podstawie trwających i znanych szerokiej publice badań naukowych materiałów cyfrowych i tradycyjnych, prowadzenie interaktywnych zajęć, stosowanie metody studium przypadku oraz przygotowywanie innych zasobów do informowania i edukowania. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich

jak też do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie badań nad ssakami morskimi.

dsc_0292dsc_0366

foka pospolita Phoca vitulina (L.)                                morświn Phocoena phocoena (L.)

Opis projektu:

Projekt pn. „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for Young people” jest realizowany przez Fundację w partnerstwie w ramach programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020, w ramach europejskiego konsorcjum składającego się łącznie z 9 partnerów:

 • Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel (CAU)
 • Universite de Liege (ULG)
 • Syddansk Universitet (SDU)
 • Stiftung Tieraerztliche Hochschule Hannover (ITAW)
 • Havets Hus I Lysekil Aktiebolag (Hhus)
 • Wollny-Goerkewollny Katrin (Meme)
 • Fundacja WWF Polska (WWF)
 • Leibniz-Institut fur die Padagogikder Naturwissenschaften und Mathematik an der Universitat Kiel (IPN)

W projekcie zaplanowano szkolenia dla nauczycieli oraz letnie szkoły i sympozja naukowe. W projekt zaangażowani będą naukowcy i nauczyciele, którzy utworzą grupy eksperckie w celu poprowadzenia zajęć dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli.

Po stronie polskiej (dotyczy Fundacji oraz jej partnera – Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry) będzie udział w opracowaniu materiałów szkoleniowych, zorganizowanie i przeprowadzenie trzech dwudniowych szkoleń dla 70 nauczycieli z Polski i jednego międzynarodowego szkolenia dla 20 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu Fundacja wraz ze SMIOUG zorganizuje i przeprowadzi dwa razy letnią szkołę dla 20 uczniów oraz sympozjum naukowe dla 200 uczestników.

W celu przeprowadzenia powyższych działań edukacyjnych, w gronie międzynarodowym zostaną przygotowane materiały edukacyjne/szkoleniowe, które będą wykorzystywane  w czasie zaplanowanych zajęć. Powstaną także materiały pomocowe dla szerszego grona odbiorców, które będą udostępniane przy wykorzystaniu obecnej technologii.

Spodziewanym efektem będzie zyskanie przez odbiorców projektu nowego spojrzenia na naukowców oraz pracę naukową, a także wzrost zainteresowania karierą naukową. Projekt będzie trwał 36 miesięcy.

Pierwsze działania edukacyjne planowane są na drugą połowę 2017 r.

Projekt MARINE MAMMALS dobiegł końca

31 sierpnia 2019 zakończyliśmy realizację projektu MARINE MAMMALS. W dniach 20-22 sierpnia w Kilonii (Niemcy) odbyło się spotkanie projektowe, konferencja podsumowująca projekt oraz spotkanie rewizyjne z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

20 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie projektowe, podczas którego liderzy poszczególnych zadań projektowych podsumowali rezultaty projektu. Cały zespół projektowy omówił i udoskonalił również prezentacje na spotkanie rewizyjne z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które odbyło się 22 sierpnia 2019 r.

Pomiędzy tymi dwoma spotkaniami niemieccy koordynatorzy zorganizowali konferencje podsumowującą projekt. Jej gośćmi, oprócz licznie przybyłych przedstawicieli zespołu projektowego, byli także osoby zaproszone przez każdego partnera w projekcie. Należeli do nich naukowcy specjalizujący się w dziedzinach związanych z morzem (przedstawiciele muzeów, uniwersytetów), nauczycieli – uczestników szkoleń i letnich szkół w czasie projektu, pracowników ochrony przyrody i przedstawiciela UE. Nasz zespół projektowy reprezentowało 6 osób, ponadto 3 gości zewnętrznych z Polski – dwóch nauczycieli i jeden przedstawiciel UG).

Drugim partnerem z Polski, uczestniczącym w wydarzeniach była WWF Polska, którą reprezentowały 2 osoby oraz 2 gości zewnętrznych.

Podczas konferencji naukowcy i pracownicy ochrony przyrody zaprezentowali swoje instytucje/organizacje pod kątem tematyki badań, które prowadzą. Po konferencji uczestnicy wzięli udział w spacerze, podczas którego poznali zaplecze dydaktyczne niemieckiego koordynatora (Kiel Science Factory – Kieler Forschungswerkstatt), gdzie realizowane były działania edukacyjno-szkoleniowe projektu. Zaprezentowano także różne praktyczne doświadczenia – rezultaty wspólnej pracy partnerów. Goście podzielili się swoimi wrażeniami nt. działań projektowych, w których brali udział.

Podsumowując w konferencji wzięło udział łącznie 49 osób w tym 26 gości zewnętrznych.

Zaproszeni goście zewnętrzni wypowiadali się bardzo pozytywnie o całym projekcie i samym wydarzeniu. Zapytali o możliwości przedłużenia projektu i jego kontynuacji. Jeden z nauczycieli podkreślił, że był na wielu szkoleniach dla nauczycieli podczas swojej kariery i większość z nich wydawała mu się stratą czasu, ale po tych, zorganizowanych w projekcie Marine Mammals, czuł się jak uczeń lub początkujący, który wciąż musi się dużo nauczyć.

Wszystkim zaangażowanym w projekt: zespołowi projektowemu FRUG, Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry UG, partnerom oraz wszystkim naszym uczestnikom szkoleń dla nauczycieli, letnich szkół, sympozjum oraz konferencji podsumowującej Fundacja dziękuję za włożony wysiłek, który pozwolił zakończyć projekt z sukcesem.

Liczymy na współpracę w przyszłości.

MARINE MAMMALS na zajęciach w szkole w BIAŁEJ RAWSKIEJ (woj. łódzkie)

Dzięki uprzejmości naszej zaprzyjaźnionej nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej możemy zaprezentować w jaki sposób nasza skrzynia ekspedycyjna była wykorzystywana w czasie szkolnych lekcji.

Serdecznie dziękujemy za zdjęcia!

Zapraszamy na sympozjum dla uczniów i nauczycieli

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w jednodniowym sympozjum.

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, teren Kampusu Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego

Termin: 29 marca 2019 r.  (piątek)

Uczestnicy: uczniowie w wieku 10-18 lat (zainteresowani naukami przyrodniczymi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę) oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Zapraszamy grupy: 4 uczniów + nauczyciel.

Liczba miejsc: 200

 • O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenie uczestnictwa wymaga przesłania mailem na adresy ssakimorskieh2020@ug.edu.pl oraz joanna.jaszczolt@ug.edu.pl kompletnego zgłoszenia tj. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanymi oświadczeniami.
 • Otrzymanie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo.

Formularz zgłoszeniowy + oświadczenia do pobrania

Wstępny program: do pobrania

Koszty podróży: Organizator refunduje koszty podróży uczestnikom sympozjum w całkowitej kwocie. Koszty kwalifikowane do refundacji:

 • Podróż środkami komunikacji publicznej – autobusem i/lub pociągiem.
 • Refundacja kosztów podróży nastąpi na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o rozliczenie poniesionych kosztów oraz załączonych do niego wszystkich niezbędnych biletów (wniosek będzie dostępny w późniejszym terminie).
 • Jeśli na biletach nie będzie widać ceny należy załączyć rachunek lub fakturę wystawioną na pasażera.
 • Wniosek w przypadku opiekuna-nauczyciela wypełnia opiekun-nauczyciel, w przypadku ucznia wniosek wypełnia opiekun prawny ucznia lub opiekun-nauczyciel, który rozlicza całą swoją grupę uczniów.
 • Na przesłanie wniosku rozliczeniowego uczestnicy sympozjum będą mieli 14 dni od daty sympozjum.

Organizator nie ma możliwości refundowania kosztów związanych z podróżą samochodem zarówno prywatnym jak i służbowym.

Noclegi: Organizator zapewnia i pokrywa koszty związane z noclegiem. W przypadku potrzeby skorzystania z noclegu należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć odpowiednią opcję.

Miejsca, w których będą kwaterowani uczestnicy sympozjum znajdują się w niewielkiej odległości od miejsca wydarzenia, maksymalnie 10-15 minut spaceru.

Organizator na podstawie informacji zawartej w formularzu zgłoszeniowym dokona rezerwacji i opłaci noclegi za uczestników.

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Państwa i Państwa uczniów w trakcie podróży na i z sympozjum.

Zaproszenie do pobrania

Tak przebiegało nasze sympozjum

Sympozjum było już ostatnim, zaplanowanym w projekcie działaniem dedykowanym bezpośrednio uczniom i nauczycielom szkół podstawowych i średnich. Zorganizowaliśmy je we współpracy ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, która w projekcie jest stroną trzecią. Jak każde z poprzednich naszych działań projektowych, od momentu ogłoszenia daty jego organizacji, cieszyło się ono bardzo dużym zainteresowaniem. W bardzo krótkim czasie lista uczestników zapełniła się i powstała lista uczestników rezerwowych. Na sympozjum gościliśmy łącznie 201 uczestników, z których znakomitą większość stanowiła młodzież w wieku od 10 do 18 lat. Łącznie w sympozjum uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z 37 szkół zlokalizowanych w 10 województwach kraju. Zgodnie z założeniami projektu, w sympozjum wzięli udział także uczestnicy kursów szkoleniowych dla nauczycieli oraz letnich szkół, które zorganizowaliśmy w latach 2017 i 2018 – ogromni entuzjaści projektu MARINE MAMMALS.

Sympozjum składało się z cyklu wykładów dotyczących ssaków morskich w tym m.in. ich biologii i ekologii; badań monitoringowych bałtyckiej populacji morświna; wideo obserwacji fok szarych na polskim wybrzeżu; wokalizacji fok na podstawie badań przeprowadzonych w Stacji Morskiej w Helu. Wiele miejsca poświęcono zagrożeniom dla ssaków morskich, jakie stanowią rybołówstwo i hałas podwodny. Nie zabrakło informacji o działalności Błękitnego Patrolu WWF Polska w czynnej ochronie ssaków morskich, a także doświadczeń z badań zdrowotnych fok w helskiej placówce. Fundacja WWF Polska jest drugim polskim partnerem w projekcie.

Chyba największym zainteresowaniem cieszył się, połączony z projekcją filmu „Plastikowy Ocean”, wykład na temat zanieczyszczenia plastikiem środowiska morskiego, obecnie najbardziej palącego problemu środowiskowego.

W przerwach między wykładami uczestnicy sympozjum mogli wykonać proste eksperymenty: zapoznać się z działaniem kurtyny bąbelkowej, zgłębić tajniki fizjologii nurkowania i poszukać mikroplastiku w kosmetykach.

Sympozjum, zorganizowane także w krajach partnerskich projektu MARINE MAMMALS, można uznać za sukces. Po jego zakończeniu otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych recenzji i pochwał. Bardzo nas to cieszy i daje nadzieję, że nasze wspólne starania czynione z zagranicznymi partnerami projektu, przyniosą wymierne efekty w postaci zwiększonego zainteresowania młodych ludzi naukami przyrodniczymi oraz karierą naukową a także wsparcia merytorycznego nauczycieli w nauczaniu o ssakach morskich i ochronie środowiska morskiego.

Oto uczestnicy i organizatorzy sympozjum.

W ramach sympozjum przygotowaliśmy także spot filmowy uwzględniający wywiady z naszymi prelegentami oraz uczestnikami wydarzenia. ZAPRASZAMY DO JEGO OBEJRZENIA!

Galeria sympozjum

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w projekcie oraz owocną współpracę. Dzięki Państwa twórczemu wkładowi i cennym wskazówkom udało nam się ulepszyć stworzone materiały edukacyjne, które są dostępne na stronie projektu marine-mammals.com/pl/. Zachęcamy do korzystania ze wszystkich zamieszczonych tam podcastów, prezentacji, animacji 3D i innych materiałów.

Przed zespołem realizującym projekt MARINE MAMMALS ostatni etap jego realizacji tj. konferencja podsumowująca, która odbędzie się w sierpniu br. w Kilonii.

Wystawa oraz statystyki projektu MARINE MAMMALS

Tekst: M. Koss, M. Selin, J. Jaszczołt

Zdjęcia: K. Legeżyńska, B. Wieloszewski

Zapraszamy na bezpłatne 3-dniowe szkoły letnie dla uczniów
„Ssaki morskie – nauka i edukacja“ 

Przeżyj niezapomnianą bałtycką przygodę w Stacji Morskiej w Helu. Poznaj tajemnice życia morskich ssaków, dowiedz się jaki Ty masz na nie wpływ!

Co?

Trzydniowe warsztaty. Ciekawe wykłady oraz ekscytujące zajęcia praktyczne. Prowadzone przez znanych w Helu edukatorów oraz specjalistów w dziedzinie.

Dla kogo?

Czteroosobowych grup uczniów w wieku 10-18 lat pod opieką nauczyciela.

Kiedy?

Na początku czerwca, w trzech turnusach dostosowanych do trzech grup wiekowych.

 • Termin I
 • 4-6 czerwca 2018 r., uczniowie w wieku 10-12 lat
 • Termin II
 • 7-9 czerwca 2018 r., uczniowie w wieku 13-14 lat
 • Termin III
 • 11-13 czerwca 2018 r., uczniowie w wieku 15-18 lat

Gdzie?

W Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Koszty/Zakwaterowanie/Wyżywienie

Warsztaty są całkowicie BEZPŁATNE. Organizator pokrywa koszty wyżywienia oraz zakwaterowania uczniów i nauczyciela. Koszty podróży będą refundowane w całości.

Tematyka zajęć:

Wprowadzenie do biologii ssaków morskich

Przystosowania do życia w morzu

Hałas podwodny

Ssaki morskie i ich interakcja z rybołówstwem

Plastik w morzu

Zanieczyszczenia chemiczne

Jak się zgłosić?

Zgłasza Was opiekun-nauczyciel, który przyjedzie na szkołę letnią wraz z Wami. Nauczyciel uzupełnia formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej z grupy załączników) i przesyła na adres e-mail: ssakimorskieh2020@ug.edu.pl

Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 16 kwietnia do 6 maja. Decyduje UZASADNIENIE WASZEJ CHĘCI UCZESTNICZENIA w szkole letniej zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Uzasadnienie będzie oceniane przez edukatorów, którzy prowadzić będą z Wami zajęcia. Do 13 maja Wasi nauczyciele, którzy Was zgłosili zostaną drogą mailową poinformowani o wynikach rekrutacji. POWODZENIA!

Więcej szczegółowych informacji w zasadach uczestnictwa w szkole letniej, do pobrania poniżej z grupy załączników.

Kontakt: ssakimorskieh2020@ug.edu.pl, Joanna Jaszczołt lub Maria Baum (tel.: 58 523 33 63) – wyjaśnienia dot. kwestii związanych z refundacją kosztów podróży.

Załączniki:
Zasady uczestnictwa w letniej szkole
Formularz zgłoszeniowy
Wstępny program szkoły letniej
Wniosek Uczestnika o zwrot kosztów podróży

Zapraszamy do rozpropagowania informacji o szkołach letnich wśród koleżanek i kolegów oraz nauczycieli

Zaproszenie do pobrania

Jak przebiegały nasze letnie szkoły dla uczniów?

W czerwcu 2018 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 3 letnie szkoły dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu. Zrealizowano cały zaplanowany materiał, którego zakres tematyczny zainteresował naszych uczestników i zachęcił do aktywności. Pogoda nam sprzyjała, z czego bardzo się cieszymy, bo zajęcia praktyczne mogliśmy zrealizować pod chmurką.

SERDECZNIE POZDRAWIAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW!!!

Pierwszy turnus odbył się w dniach 4- 6 czerwca 2018 i wzięli w nim udział uczniowie w wieku 10-12 lat. W tym terminie gościliśmy łącznie 30 uczestników (6 grup), w tym 24 uczniów i 6 nauczycieli, z 5 województw: opolskiego, podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego.

Drugi turnus odbył się w dniach 7 – 9 czerwca 2018 roku i wzięli w nim udział uczniowie w wieku 13-14 lat. Łącznie uczestników było 29 osób, w tym 23 uczniów i 6 nauczycieli (razem 6 grup). Szkoły, z których uczniowie ze swoimi opiekunami-nauczycielami nas odwiedzili, leżą w 5 województwach: podlaskim, małopolskim, podkarpackim, opolskim oraz łódzkim.

W trzecim turnusie, który odbywał się w dniach 11 – 13 czerwca 2018 roku, wzięło udział 29 uczestników (6 grup) w tym 23 uczniów w wieku 14-18 lat i 6 nauczycieli z 6 województw: podkarpackiego, mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, małopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Program letnich szkół został dostosowany do wieku uczniów. Przygotowano go w oparciu o materiały i prezentacje opracowane w gronie międzynarodowych ekspertów uczestniczących w Projekcie, które wraz z zestawami ćwiczeniowymi (wykorzystanie urządzeń i sprzętów będących wyposażeniem tzw. skrzyni ekspedycyjnej) zostały wcześniej przetestowane przez nauczycieli w czasie kursów szkoleniowych dla nauczycieli zorganizowanych i przeprowadzonych w ramach projektu, w 2017 roku. Ćwiczenia praktyczne angażujące uczestników pomogły im m. in. doświadczyć na własnej skórze i wyjaśnić pewne zjawiska i procesy zachodzące zarówno w organizmach ssaków

morskich jak też w środowisku morskim.

Dzięki panelowi dyskusyjnemu, przeprowadzonemu pod koniec każdego turnusu letniej szkoły mieliśmy możliwość zapoznania się z opiniami uczniów i nauczycieli o kursie, zaproponowanych modułach tematycznych i związanych z nimi ćwiczeniach praktycznych, które można by wykorzystać w czasie zajęć w szkołach.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie letniej szkoły.

W PRZYSZŁYM ROKU CZEKA NAS SYMPOZJUM!!! BĄDŹCIE CZUJNI!!!

 

Międzynarodowy kurs szkoleniowy dla nauczycieli

W dniach 14 – 15 kwietnia 2018 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy międzynarodowy kurs szkoleniowy. Kurs ten to jedno z trzech głównych działań projektowych o charakterze szkoleniowym.

W stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu gościliśmy łącznie 20 nauczycieli z 7 krajów: Portugalii, Szwecji, Danii, Holandii, Rumunii, Mołdawii i Polski.

Nasi goście byli zachwyceni programem kursu oraz miejscem jego organizacji.

Moduły tematyczne i zakres merytoryczny były spójne z tymi, które zaproponowaliśmy polskim nauczycielom w 2017 roku. Program zajęć wzbogaciły ćwiczenia praktyczne. Dwa moduły tematyczne poprowadzili nasi partnerzy z Niemiec i Szwecji, którym dziękujemy za entuzjazm i porwanie słuchaczy!!!

Moduły tematyczne:

 1. Introduction to marine mammals
 2. Marine mammal physiology
 3. Marine mammals and their interactions with fishery
 4. Acoustics
 5. Chemical pollution
 6. Hot topics in marine mammals science

Dzięki zajęciom projekt zyskał nowych sympatyków w Europie, którzy przed wyjazdem z Helu zapewnili nas, że będą śledzić postępy projektu i wdrażać w swoich szkołach zaproponowane moduły tematyczne i wzbogacać je o część praktyczną. Bardzo się cieszymy z powodzenia kursu i bardzo pozytywnych opinii na temat jego organizacji!!!

 

Zapraszamy na bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy dla nauczycieli 
„Ssaki morskie – nauka i edukacja“  

Tytuł: „Ssaki morskie – nauka i edukacja“
Obszar tematyczny: biologia i ekologia ssaków morskich
Organizator: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Adresaci: nauczyciele z całej Polski uczący przedmiotów przyrodniczych przede wszystkim przyrody i biologii dzieci i młodzież od klasy czwartej szkoły podstawowej wzwyż
Typ szkolenia: kurs szkoleniowy

Opis: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu MARINE MAMMALS.

Celem kursu jest zaznajomienie Uczestników z pracą naukowca – biologa morza, umożliwienie Uczestnikom nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy o ekologii i biologii ssaków morskich, zagrożeniach ze strony rybołówstwa oraz sposobach ich przeciwdziałania, a także przetestowania i oceny pakietów edukacyjnych, które zostały stworzone przez grupy eksperckie specjalistów i edukatorów w dziedzinie biologii morza.

Kurs pozwoli przygotować Uczestników do wykorzystania tychże pakietów edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Przeprowadzenie kursu dla nauczycieli pozwoli osiągnąć cel projektu MARINE MAMMALS tj. zwiększy zainteresowanie młodych ludzi nauką i karierą naukowca w dziedzinie związanej z biologią i ekologią morza, zwłaszcza Morza Bałtyckiego.

W ramach szkolenia przeprowadzonych zostanie 5 modułów tematycznych:

– Wprowadzenie do tematyki ssaków morskich
– Hałas podwodny
– Interakcje ssaków morskich z rybołówstwem
– Plastik w oceanie
– Zanieczyszczenia chemiczne

Kurs prowadzony będzie w j. polskim.

Zorganizowanie kursu w trzech podanych niżej terminach pozwoli na przeszkolenie łącznie 70 nauczycieli.

Uczestnicy pracować będą w grupach liczących maksymalnie do 25 osób.

Kryteria rekrutacyjne:
– decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ,
– warunkiem koniecznym uczestnictwa w kursie jest poświadczenie zatrudnienia w szkole lub kopia legitymacji nauczycielskiej,
– formularz zgłoszeniowy zawierający podstawowe dane oraz uzasadnienie chęci udziału w Kursie prosimy przesyłać najpóźniej do 31 lipca 2017r. na adres: ssakimorskieh2020@ug.edu.pl

Miejsce: Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,

Ul. Morska 2
80-154 Hel

Kontakt: ssakimorskieh2020@ug.edu.pl, Joanna Jaszczołt lub Kamila Szmidt (58 523 33 63) – wyjaśnienia dot. kwestii związanych z refundacją kosztów

Dodatkowe informacje: kurs jest bezpłatny, organizator dodatkowo zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w pokojach minimum 2-osobowych, całodzienne wyżywienie, materiały szkoleniowe; istnieje także możliwość refundacji kosztów podróży do i z miejsca szkolenia do kwoty 300 zł (więcej w zasadach uczestnictwa w kursie).

Termin rozliczenia kosztów podróży: do 14 dni od daty zakończenia kursu. W razie potrzeby służymy Państwu pomocą.

Dostępne terminy:

I termin kursu:           18 – 19 września 2017 r.                na ten termin limit miejsc został wyczerpany
II termin kursu:          28 – 29 września 2017 r.              na ten termin limit miejsc został wyczerpany
III termin kursu:         09 – 10 października 2017 r.      na ten termin limit miejsc został wyczerpany

Obecnie przyjmujemy ewentualne zapisy na listę rezerwową.

Informacje:
Zasady uczestnictwa w kursie
Formularz zgłoszeniowy
Program Kursu
Oświadczenie _podróż autem jako współpasażer
Wniosek Uczestnika o zwrot kosztów podróży

Zapraszamy do rozpropagowania informacji o kursie wśród koleżanek i kolegów nauczycieli

Zaproszenie do pobrania

zaproszenie-na-kursy-dla-nauczycieli

Jak przebiegały nasze kursy szkoleniowe dla nauczycieli ?

Pierwsze działania skierowane do bezpośrednich odbiorców projektu, które zaplanowano w 2017 r. już za nami. W dniach 18-19 września, 28-29 września oraz 9-10 października przeprowadziliśmy w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu kurs szkoleniowy dla nauczycieli pn. „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. Celem kursu było przeszkolenie nauczycieli, uczących przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach, w zakresie pięciu modułów tematycznych związanych z ssakami morskimi żyjącymi w Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. Program przygotowano w oparciu o materiały i prezentacje opracowane w gronie międzynarodowych ekspertów uczestniczących w Projekcie. W ramach kursu zaprezentowano i przetestowano wraz z nauczycielami zestawy ćwiczeniowe z wykorzystaniem urządzeń i sprzętów, które pomogły m. in. doświadczyć na własnej skórze i wyjaśnić pewne zjawiska i procesy zachodzące zarówno w organizmach ssaków morskich jak też w środowisku morskim.

W ramach kursu zajęcia prowadzono w zakresie następujących modułów tematycznych:

 • Ssaki morskie – wprowadzenie
 • Fizjologia ssaków morskich
 • Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku morskim
 • Ssaki morskie i ich interakcje z rybołówstwem
 • Hydroakustyka
 • Plastik w oceanie

Program kursu został dodatkowo wzbogacony o informacje nt. najnowszych badań naukowych w ochronie ssaków morskich.

Nauczyciele dzięki uczestniczeniu w naszym kursie zdobyli unikatową wiedzę na temat biologii i ekologii ssaków morskich, uczestniczyli w interaktywnych zajęciach w bardzo pozytywnej atmosferze, którą sami tworzyli, mogli sami przeprowadzić ciekawe doświadczenia i eksperymenty oraz poznali aspekty pracy naukowo-badawczej. Dla nas bardzo ważnym założeniem projektu jest to, że nauczyciele będą mogli w oparciu o zaproponowany program kursu przeprowadzić podobne zajęcia z uczniami w swoich szkołach także z wykorzystaniem zaproponowanego w czasie kursu zestawu ćwiczeniowego.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudził niełatwy temat – hydroakustyka oraz eksperyment z kurtyną bąbelkową i hydrofonem, obrazujący w jaki sposób można ograniczyć podwodny hałas, tak bardzo negatywnie wpływający na życie ssaków morskich ale też innych organizmów żyjących w morzach i oceanach. Inne ćwiczenia, które bardzo zaaferowały naszych uczestników to pomiar siły dynamometrem ręcznym i pomiar pulsu pulsoksymetrem realizowane w ramach modułu o fizjologii ssaków morskich, eksperyment z wydajnością filtrowania wody przez omułki czy oglądanie otolitów.

Program kursu spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony nauczycieli. Dzięki panelowi dyskusyjnemu, przeprowadzonemu pod koniec kursu, mieliśmy także możliwość zapoznania się z pomysłami nauczycieli, które można by włączyć do zaproponowanego przez nas programu, już z myślą o przyszłych jego uczestnikach czyli uczniach, którzy w 2018 roku wezmą udział w dwóch zaplanowanych, pięciodniowych letnich szkołach w Helu.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Liczymy, że entuzjazm przeszkolonych nauczycieli utrzyma się jeszcze przez długi czas, a deklaracje wcielania na lekcjach z uczniami naszego programu, składane nam przez nauczycieli w czasie kursu, zostaną zrealizowane! Dzięki temu główny cel projektu tj. zwiększenie zainteresowania młodych ludzi nauką i karierą naukowca w dziedzinie związanej z biologią i ekologią morza, zwłaszcza Morza Bałtyckiego zostanie osiągnięty. Tego sobie życzymy!

Jako organizatorzy serdecznie dziękujemy zespołowi projektowemu, zaangażowanemu w organizację kursu, który świetnie poprowadził zajęcia i czuwał nad merytoryczną poprawnością realizowanego

programu. WIELKIE DZIĘKI !!!

 

A teraz czas na statystyki:

W kursie uczestniczyło łącznie 70 nauczycieli oraz dwie przedstawicielki Wolińskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciel drugiego beneficjenta w projekcie tj. WWF Polska.

Nauczyciele reprezentowali 12 województw: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.

Uczestnicy kursu uczą: biologii, przyrody, geografii, matematyki, fizyki, informatyki, chemii, zajmują się doradztwem zawodowym w swoich szkołach oraz realizują projekty z zakresu różnorodności biologicznej i ekologii m. in.: Projekt Edukacji Ekologicznej w Ojcowskim Parku Narodowym, Klub Przyrodnika; Klub Naszej Ziemii „Gejzer”, „Wilki Morskie”, COMENIUS, czynnie uczestniczą ze swoimi uczniami w zajęciach Błękitnej Szkoły realizowanej przez naszą Fundację i Stację Morską. Prowadzą uczniów, którzy biorą udział w konkursach ekologicznych, konkursach z wiedzy o Morzu Bałtyckim oraz olimpiadach biologicznych. Prowadzą kółka przyrodnicze, szkolne koło LOP, Koło Przyrodników, realizują autorskie programy, są edukatorami terenowymi. Sami doskonalą się w tematyce związanej z Morzem Bałtyckim poprzez m. in. uczestniczenie w kursach edukacji ekologicznej programu „Krąg”, „Młody Manager Środowiska”, biorą udział w międzynarodowych kampaniach na rzecz poprawienia stanu środowiska Bałtyku np. „Kampania P-stop”.