IV Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

W dniu 8 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, współorganizowana przez Uniwersytet Gdański (Katedrę Prawa Administracyjnego) oraz Miasto Gdańsk we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to stanowi kolejne z cyklu spotkań prawniczych organizowanych w ramach Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tegoroczne, IV Forum, odbywa się pod hasłem: „Rozprawy z decyzją o warunkach zabudowy”.

Spotkania naukowe organizowane w ramach Forum obejmują rozważania prawne z obszaru szeroko rozumianego prawa zagospodarowania przestrzeni. I tak, poprzednie, III Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, które odbyło się w 2019 r., poświęcone zostało tematyce: „Specustaw inwestycyjno-budowlanych”. Tym razem organizatorzy proponują natomiast zwrócić szczególną uwagę na decyzję o warunkach zabudowy, popularnie zwaną WZ-ką, która jest pierwszą z szeregu decyzji administracyjnych wydawanych w procesie inwestycyjno-budowlanym i stanowi przedmiot ożywionej dyskusji wielu środowisk, w tym również środowiska prawniczego. 

Wśród szczegółowych zagadnień, które zostaną poruszone w ramach tegorocznej konferencji znajdą się między innym: charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy, jej proceduralne aspekty czy wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego. 

Udział w konferencji zapowiedziało wielu przedstawicieli doktryny prawa i praktyki prawniczej, specjalizujących się w problematyce gospodarki przestrzennej, co jest dodatkowym argumentem świadczącym o doniosłości problemu i zasadność wymiany poglądów na temat prawnych aspektów decyzji o warunkach zabudowy.

Ponieważ tradycją organizowanych w ramach Forum spotkań jest udokumentowanie ich dorobku w formie publikacji pokonferencyjnej, także i tym razem organizatorzy planują wydanie wieloautorskiej monografii na temat decyzji o warunkach zabudowy.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną tegoroczne Forum odbędzie się w formule hybrydowej, a więc także z możliwością udziału w obradach online.

Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na profilu FB Wydziału Prawa i Administracji UG: https://www.facebook.com/WPiAUG

oraz na stronie wydarzenia: https://fb.me/e/1kqPZjGIr

Partnerami wydarzenia będą: Miasto Gdańsk, Hossa sp. z o.o., a także Spółdzielczy Instytut Naukowy. Patronat Honorowy, po raz pierwszy, objął Marszałek Województwa Pomorskiego.