Letnia Szkoła Fitoplanktonu

W dniach 20-22 września w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie odbędzie się Letnia Szkoła Fitoplanktonu. Pomysłodawczynią oraz prowadzącą szkołę fitoplanktonu jest Pani dr Justyna Kobos z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowanie warsztatami było duże mamy więc nadzieję, że to nie ostatnie tego typu szkolenie, które wspólnie ze Stacją organizuje nasza Fundacja.

Tematyka szkolenia:

1. Przyczyny i skutki zakwitów wody.

2. Ocena zagrożenia związanego z masowym występowaniem sinici innych toksycznych gatunków fitoplanktonu w wodach użytkowych.

3. Charakterystyka fitoplanktonu najczęściej występującego w polskich wodach, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków potencjalnie toksycznych.

4. Metody pobierania i konserwacji próbek fitoplanktonu.Analiza jakościowa, ilościowa oraz sposób obliczania biomasy fitoplanktonu.

5. Zajęcia praktyczne – identyfikacja potencjalnie toksycznych gatunków cyjanobakterii i innych grup fitoplanktonu.