Zakończyło się Sympozjum Bakteriofagowe

W ostatnią sobotę zakończyło się trzydniowe Sympozjum Bakteriofagowe zorganizowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Polską Akademię Nauk, zrealizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju UG. Sympozjum stało się platformą wymiany doświadczeń z realizacji projektów oraz przedstawienia planów na przyszłość. Odbyła się dyskusja nad  powołaniem Polskiego Towarzystwa Badań na Wirusami Mikroorganizmów (Polish Society for Viruses of Microorganisms).