Moduł V. Ranking zagrożeń dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego

Objaśnienia:
SP – poziom kształcenia: szkoła podstawowa
SPP – poziom kształcenia: szkoła ponadpodstawowa
OzNI – materiały z dostosowaniami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
OS – materiały z dostosowaniami dla uczniów słabowidzących


 

– SP_Temat 1: Fizyczne niszczenie morskich siedlisk i jego wpływ na przetrwanie gatunków – pobierz

– SPP_Temat 1: Fizyczne niszczenie morskich siedlisk i jego wpływ na przetrwanie gatunków – pobierz

– SP i SPP_Temat 2: Nadmierna eksploatacja zasobów żywych i nieożywionych oraz towarzyszące jej zjawisko przyłowu  – pobierz

– SP (OS)_Temat 2: Nadmierna eksploatacja zasobów żywych i nieożywionych oraz towarzyszące jej zjawisko przyłowu – pobierz

– SPP_Temat 3: Eutrofizacja i zanieczyszczenia chemiczne – pobierz

– SP i SPP_Temat 4: Gatunki obce – pobierz

– SP i SPP_Temat 5: Rodzaje hałasu podwodnego i jego wpływ na faunę Morza Bałtyckiego – pobierz

– SP (OzNI)_Temat 5: Rodzaje hałasu podwodnego i jego wpływ na faunę Morza Bałtyckiego – pobierz

– SP i SPP_ Temat 5: Rodzaje hałasu podwodnego i jego wpływ na faunę Morza Bałtyckiego – Dźwięki Bałtyku – pobierz

– SP_ Temat 5: Rodzaje hałasu podwodnego i jego wpływ na faunę Morza Bałtyckiego – Dźwięki Bałtyku – quiz – pobierz

– SPP_ Temat 5: Rodzaje hałasu podwodnego i jego wpływ na faunę Morza Bałtyckiego – Dźwięki Bałtyku – quiz – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_ Temat 5: Rodzaje hałasu podwodnego i jego wpływ na faunę Morza Bałtyckiego – Dźwięki Bałtyku – quiz – pobierz

– SP, SP (OS)_ Temat 6: Zmiany klimatyczne i ich wpływ na bioróżnorodność Bałtyku – pobierz

– SPP, SPP (OS)_ Temat 6: Zmiany klimatyczne i ich wpływ na bioróżnorodność Bałtyku – pobierz

– SP, SP (OS)_ Temat 7: Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego plastikowymi odpadami – pobierz

– SPP, SPP (OS)_ Temat 7: Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego plastikowymi odpadami – pobierz

– SP_Zmiany klimatyczne – pobierz

– SP (OS)_Zmiany klimatyczne – pobierz

– SP (OzNI)_Zmiany klimatyczne – pobierz

– SPP_Zmiany klimatyczne – pobierz

– SPP (OS)_Zmiany klimatyczne – pobierz

– SPP (OzNI)_Zmiany klimatyczne – pobierz

– SP_Plastikowe odpady – pobierz

– SP (OS)_ Plastikowe odpady – pobierz

– SP (OzNI)_ Plastikowe odpady – pobierz

– SPP_ Plastikowe odpady – pobierz

– SPP (OS)_ Plastikowe odpady – pobierz

– SPP (OzNI)_ Plastikowe odpady – pobierz

– SP i SPP_Plastikowe odpady – zadanie domowe – pobierz

– SP i SPP (OS)_Plastikowe odpady – zadanie domowe – pobierz

– SP (OzNI)_Plastikowe odpady – zadanie domowe – pobierz

– SPP (OzNI)_Plastikowe odpady – zadanie domowe – pobierz

– SP i SPP_Gatunki obce – pobierz

– SP i SPP (OS)_Gatunki obce – pobierz

– SP (OzNI)_Gatunki obce – pobierz

– SPP (OzNI)_Gatunki obce – pobierz

– SPP_Eutrofizacja i zanieczyszczenia chemiczne – pobierz

– SPP (OS)_Eutrofizacja i zanieczyszczenia chemiczne – pobierz

– SPP (OzNI)_Eutrofizacja i zanieczyszczenia chemiczne – pobierz

  • Interaktywne zadania online:

– V.1. Zagrożenia dla bioróżnorodności Bałtyku. Dopasuj źródła hałasu podwodnego do ich rodzajów. – zagraj

– V.2 Zagrożenia dla bioróżnorodności Bałtyku. Uzupełnij schemat podziału źródeł biogenów właściwymi terminami. – zagraj

– V.3 Zagrożenia dla bioróżnorodności Bałtyku. Wykreśl 15 nazw przedmiotów  zawierających tworzywa sztuczne.  – zagraj

– V.4 Zagrożenia dla Bałtyku. Połącz nazwę tworzywa sztucznego z przedmiotami, które można z niego wykonać. – zagraj

– V.5 Zagrożenia dla bioróżnorodności Bałtyku. Rozwiąż krzyżówkę. – zagraj

– V.6 Zagrożenia dla bioróżnorodności Bałtyku. Czy wiesz, jak długo żyją śmieci w morzu? Wskaż prawidłowe odpowiedzi. – zagraj

– V.7  Wykreśl z diagramu 14 wyrazów związanych z klimatem. – zagraj

– V.8 Rozszyfruj anagramy, w których ukryły się nazwy gazów cieplarnianych. – zagraj

– V.9 Połącz w pary przejawy zmian klimatycznych na świecie i w rejonie Morza Bałtyckiego z ich konsekwencjami. – zagraj

– V.10 Zmiany klimatyczne. Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami. – zagraj  

– Zestawienie zadań wraz z linkami i kodami QR – pobierz

  • Plansze edukacyjne:

– Plastikowe skróty – pobierz

– Rodzaje tworzyw sztucznych – pobierz

– Czas rozkładu odpadów – pobierz

– SP i SPP_Aktywność floty rybackiej – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Aktywność floty rybackiej – pobierz

– SP i SPP_Efekt maskowania dźwięków – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Efekt maskowania dźwięków – pobierz

– SP i SPP_Badanie zmian przejrzystości wody – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Badanie zmian przejrzystości wody – pobierz

– SP i SPP_Krążek Secchiego – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Krążek Secchiego – pobierz

– SP i SPP_Mikroplastik w produktach codziennego użytku – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Mikroplastik w produktach codziennego użytku – pobierz

– SP i SPP_Monitoring plaży pod kątem mikroplastiku – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Monitoring plaży pod kątem mikroplastiku – pobierz

– SP i SPP_Topnienie lodowców i wzrost poziomu mórz – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Topnienie lodowców i wzrost poziomu mórz – pobierz

– SP i SPP_Wpływ zakwaszenia mórz na organizmy morskie – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Wpływ zakwaszenia mórz na organizmy morskie – pobierz

– SP i SPP_Czasowe przesunięcie progu słyszenia – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Czasowe przesunięcie progu słyszenia – pobierz

– SP i SPP_Prędkość dźwięku w różnych ośrodkach – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Prędkość dźwięku w różnych ośrodkach – pobierz

  • Podcasty:

– Morze Bałtyckie i jego problemy – obejrzyj

– Hałas podwodny – obejrzyj

– Zestawienie wraz z linkami i kodami QR – pobierz