Nasz udział w Międzynarodowej konferencji Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

W dniach 22-23.11.2016 w Juracie odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony obszarów morskich organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,907,na-ratunek-zagrozonym-plazom-i-klifom-nfosigw-zorganizowal-debate-ekspertow-z-europy.html

Z ramienia Fundacji Rozwoju UG brali w niej udział Pan Profesor Jacek Herbich, pełniący w projekcie funkcję specjalisty ds. botanicznych i Kamila Szmidt – kierownik działu projektów FRUG . Zaprezentowali projekt pn. „ Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” realizowany przez Fundację w latach 2012- 2015.

https://frug.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/RewWydCyp2015.pdf

32-a-cypel-lotn-2013-dsc_4334