Konferencja podsumowująca projekt „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” 16.12.2016 Gdańsk

W dniu 16 grudnia 2016r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Fundację od kwietnia 2014 roku projekt  pn. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych
w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania”

W ramach konferencji przedstawiony i omówiony został zakres zrealizowanego przedsięwzięcia, podsumowano wszystkie etapy, przedstawiono wnioski i rekomendacje.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele naukowców, specjalistów oraz urzędników, w tym Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, nadleśnictw oraz urzędów gmin.

Członkowie zespołu omówili szczegółowo każde z działań projektowych. O efektach zadania dotyczącego uzupełnienia i uaktualnienia stanu wiedzy o zasobach i stanie siedliska w kraju opowiedziała dr Katarzyna Bociąg, pełniąca funkcję koordynatora merytorycznego. Przedstawiła wyniki badań botanicznych, natomiast o hydrologii zbadanych jezior lobeliowych opowiedział prof. Dariusz Borowiak z Katedry Limnologii Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. O ciekawych wynikach badań ichtiologicznych opowiedział z kolei dr Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Następnie dr Krzysztof Gos, pełniący w projekcie funkcję specjalisty przyrodnika przybliżył zebranym zakres działania 2, tj. zrealizowanych konkretnych działań z zakresu ochrony czynnej w czterech obszarach Natura 2000 naszego województwa:

  • Pełcznica PLH220022;
  • Jezioro Krasne PLH220035;
  • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039;
  • Jezioro Piasek PLH220013.

Następnie omówiono zakres zrealizowanych zadań o charakterze spotkań branżowych z tematyki gospodarki przestrzennej, gospodarki leśnej i gospodarki rybackiej  oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Podsumowanie przedstawili kolejno: Paweł Szymański z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, dr Maciej Nyka z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz ponownie dr Andrzej Kapusta.

Jako ostatnia o zadaniu nr 4 opowiedziała Anna Rudowska, która pełniła w projekcie funkcję edukatora. Podsumowała zaangażowanie uczniów z lokalnych szkół poprzez konkurs artystyczny oraz festyny rodzinne. Zwróciła uwagę na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony jezior lobeliowych w ich okolicach.

Pani Katarzyna Stryjek moderująca całe wydarzenie w kilku zdaniach podsumowała konferencję oraz projekt wyrażając nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpi etap 2.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim za przybycie i udane obrady, a członkom zespołu i wszystkim osobom zainteresowanym za zaangażowanie w kilkuletnie działania. My również mamy nadzieję, że tego typu działania będą realizowane przez Fundację w dalszym ciągu i równie efektywnie.

prezentacja 1 Kamila Szmidt

prezentacja 2 Katarzyna Bociąg

prezentacja 3 Andrzej Kapusta

prezentacja 4 Krzysztof Gos

prezentacja 5 Tomasz Hoppe i Kamila Szmidt

prezentacja 6 Paweł Szymański

prezentacja 7 Maciej Nyka

prezentacja 8 Andrzej Kapusta

prezentacja 9 Anna Rudowska

dsc03515 dsc03525

dsc03595 dsc03590 dsc03579 dsc03552 dsc03541 dsc03539 dsc03521 dsc03519 dsc03490 dsc03491 dsc03507 dsc03508 dsc03510 dsc03513