Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2018 roku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął dwa konkursy na projekty, w których wzięła udział Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody dla województwa pomorskiego (edycja 2018) znalazły się:

  1.  “Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu”
  2.  “Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000 “Łebskie Bagna PLH 220040 oraz
    Hel i Zatoka Pucka PLH 220032 Etap 4″

Projekty zakwalifikowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) to:

  1. “Skarby w Sieci Natura 2000″- Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody Pomorza Gdańskiego- etap.2.”
  2. “Nieznane życie Bałtyku – morska edukacja”