Targi Free Time Festiwal w Gdańsku

W dniach 7 i 8 kwietnia 2018r.  mieliśmy przyjemność zapraszać na nasze zielone stoisko podczas Targów Free Time Festiwal w Gdańsku. W ramach projektu „Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” gościliśmy wiele osób, opowiadaliśmy o działaniach w projekcie i zapraszaliśmy do odwiedzenia Rezerwatu Beka. Mówiliśmy o jego walorach oraz dostępności dla wszystkich, którzy doceniają otaczającą nas przyrodę.

Rezerwat przyrody Beka leży w województwie pomorskim, w gminie Puck. Obejmuje fragment ekosystemu łąk, solnisk i torfowisk ujściowego odcinka Pradoliny Redy, które przez dziesięciolecia były użytkowane jako łąki i pastwiska. Rezerwat utworzono w 1988 r., aby objąć ochroną prawną bogatą faunę ptaków łąk i pastwisk nadmorskich oraz rzadkie i zanikające w Polsce zbiorowiska roślinne. Ze względu na położenie w rejonie Zatoki Puckiej, miejsce to pełni także ważną funkcję turystyczną zarówno dla mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej i okolicznych miejscowości, jak i turystów.

W rezerwacie chronimy:

  • solniska nadmorskie – unikatowy w Polsce typ łąk i pastwisk związany ściśle ze strefą brzegową morza, w Bece zajmują około 90 ha,
  • płaty zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych – zanikające w Polsce łąki, których użytkowanie silnie uzależnione jest od warunków wodnych, z gatunkami rzadkich roślin m.in. storczyków,
  • torfowisko zwane młaką, na którym znajdują się stanowiska rzadkich roślin, m.in. jedyne w województwie pomorskim stanowiska tłustosza pospolitego i jedno ze 150 w Polsce stanowisk storczyka lipiennika Loesela.

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.