Nowe projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja otrzymała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację czterech kolejnych projektów. Dwa z nich z zakresu edukacji ekologicznej to: “Klimat dla Bałtyku – aktywna edukacja dotycząca wpływu zmian klimatu na ekosystem Morza Bałtyckiego” oraz “Pomorscy czują klimat! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza – Kontynuacja działań w roku 2020”. Dwa kolejne z zakresu czynnej ochrony: “Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2020 roku” oraz “Czynna ochrona przyrody na obszarach natura 2000 : Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 w roku 2020”.