Piknik Edukacyjny w Krynicy Morskiej

W ostatnią sobotę 20 sierpnia br. w Krynicy Morskiej odbył się plażowy Piknik Edukacyjny. Stoisko edukacyjno-informacyjne poświęcone bałtyckim ssakom morski i rybom cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy wydarzenia bardzo doceniali, możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej bałtyckich organizmów i problemów związanych z ich ochroną. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka związana z niezwykłymi rybami Bałtyku. Wśród najmłodszych królowały gry i zabawy, puzzle, domino, a przede wszystkim koło fortuny. Wielu spośród wczasowiczów pytało o foki szare w znajdującym się niedaleko rezerwacie Mewia Łacha u ujścia Przekopu Wisły. Uczestnicy wydarzenia mogli się dowiedzieć jaka jest różnica miedzy morświnem i delfinem, a także poznać główne zagrożenia z  którymi boryka się ten jedyny bałtycki waleń.

Organizacja stoiska edukacyjnego o mieszkańcach Bałtyku podczas plażowego Pikniku Edukacyjnego w Krynicy Morskiej była wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry IO UG.

Plażowy piknik edukacyjny został zrealizowany w ramach projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania przyrodniczych walorów Pomorza w roku 2022″, planowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.