Święto Miodu w Pszczółkach

Otwarte warsztaty dot. ochrony pszczół już za nami. Serdecznie dziękujemy za udział!

W dniu 27.08.2022 r. w Pszczółkach podczas obchodów „Święta Miodu Pszczółkowskiego” odbyły się otwarte warsztaty dot. ochrony pszczół dla lokalnych rolników oraz szerokiego grona społeczności lokalnej. Podczas warsztatów rolnicy poszerzyli wiedzę z zakresu wpływu ochrony roślin uprawnych na pszczoły. Uczestnikom przekazano informacje jak można używać/ korzystać z chemicznych środków ochrony roślin aby nie wpływać negatywnie na cykl życiowy pszczół. Ponadto przekazano ogólne informacje nt. pożyteczności tych owadów, informację nt. powszechnych roślin miodo- i pyłkodajnych. Tematyka warsztatów dla społeczności lokalnej dotyczyła ogólnych informacji nt. pszczół, ich charakterystyki pod względem wyjątkowej roli, którą pełnią w środowisku, ochrony tych owadów i ich znaczenia w przyrodzie oraz interakcji z roślinami miodo- i pyłkodajnymi. Uczestnicy warsztatów otrzymali nasiona do wysiania własnej kwietnej łąki. Serdecznie dziękujemy za Państwa udział! Warsztaty zrealizowane w ramach projektu: „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” (Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego).