Publikacja pt. “Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki, inspiracje, krytyka” – II tom Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się publikacja upamiętniająca myśl Profesora Wacława Dawidowicza – twórcy Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego, wybitnego Badacza nauk prawno-administracyjnych, Nauczyciela i Humanisty, pierwszego kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1971-1983.

Publikacja powstała dzięki walnemu wsparciu licznych partnerów – Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji UG, Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Sfinansowaną ją ze środków Miasta Gdańska, Miasta Gdyni oraz Samorządu Województwa Pomorskiego.

Publikacja pt. “Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki, inspiracje, krytyka”- druga część Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego pod red. prof. Tomasza Bąkowskiego oraz prof. Mariusza Bogusza stanowi jedną z form uczczenia 25-letniej rocznicy śmierci Profesora Wacława Dawidowicza. Autorami artykułów naukowych składających się na drugi tom cyklu są przedstawiciele nauki prawa administracyjnego z wiodących ośrodków akademickich w Polsce, w tym uczniowie Profesora Dawidowicza z pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia.

Prezentacja książki będzie miała miejsce podczas sympozjum pt. “Życie i twórczość Profesora Wacława Dawidowicza”, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UG w piątek, 10 czerwca 2022 r. z udziałem licznych gości, w tym autorów i recenzentów publikacji.