Sympozjum „Doświadczenia i Perspektywy powrotów Dóbr Kultury ”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańska i Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, była współorganizatorem polsko – niemieckiego sympozjum naukowego „Doświadczenia i Perspektywy powrotów Dóbr Kultury ”, które odbyło się w Dworze Artusa w Gdańsku w dniu 10 czerwca 2022 r.Sympozjum zostało zorganizowane z okazji powrotu gotyckiego ołtarza Pietas Domini do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.