Spotkanie inaugurujące projekt “Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”

Rezerwat Beka (województwo pomorskie, gmina Puck) gościł w czasie Europejskich Dni Ptaków osoby chcące poznać niezwykłą przyrodę tego miejsca, a także wziąć udział w konferencji otwierającej projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody”. Spotkanie miało miejsce w sobotę, 1 października 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, we współpracy trzech partnerów: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (partner wiodący), Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zadania projektu będą wdrażane do grudnia 2018 roku. Podstawowe cele projektu to: uregulowanie ruchu turystycznego na terenie rezerwatu poprzez stworzenie infrastruktury skuteczniej chroniącej siedliska Beki, podniesienie społecznej akceptacji dla idei i metod ochrony rezerwatu oraz kontynuacja działań z zakresu ochrony czynnej, tj. ekstensywnego gospodarowania rolniczego w rezerwacie.

Pierwszym wydarzeniem tego dnia były dwie wycieczki po Bece, poprowadzone przez przewodników OTOP – Floriana Kowalczuka, kierownika rezerwatu Beka i Dariusza Ożarowskiego, lidera Trójmiejskiej Grupy OTOP. W wycieczkach wzięło udział łącznie około 30 osób, w tym młodzież szkolna i osoby zgłaszające się indywidualnie. Uczestnicy wycieczek przeszli trasę ścieżki edukacyjnej wytyczonej w rezerwacie o długości 4,5 km. W czasie spaceru mogli zapoznać się z chronionymi tutaj cennymi nadmorskimi siedliskami przyrodniczymi oraz obserwować migrujące w tej chwili ptaki, dla których Beka jest ważnym miejscem odpoczynku i żerowania w czasie ich wędrówki na zimowiska leżące na zachodzie i południu Europy, a także w Afryce. Tego dnia ptaki dopisały, a obserwatorzy mogli zobaczyć m.in. krwawodzioba, biegusy zmienne i krzywodziobe, siewnice, kszyki, czaple białe, zgromadzenie gągołów oraz świstunów na wodach Zatoki oraz krążącego nad Beką bielika.

Po wycieczce odbyła się konferencja. Oprócz partnerów projektu wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji, których zaangażowanie i współpraca są istotne dla powodzenia działań dla rezerwatu, m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Pucku, Urzędu Gminy Puck, Zespołu Pomorskich Parków Krajobrazowych, Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. W trakcie konferencji przedstawione zostały założenia projektu i informacje dotyczące rezerwatu – jego walorów przyrodniczych, zagrożeń dla ich zachowania oraz prowadzonych działań ochronnych: od początku podjęcia wyzwania przez OTOP w latach 90. XX w. aż po dziś dzień. Uczestników konferencji gościła Osada Łowców Fok Park Kulturowy w Rzucewie, której gospodarzem jest pan Krzysztof Garstkowiak, sołtys wsi Osłonino, a jednocześnie wielki miłośnik historii tego regionu. Obiekt na spotkanie użyczyła Gmina Puck, po raz kolejny wspomagając OTOP w realizacji działań wokół Beki. Dyskusja zamykająca spotkanie wskazała możliwości pogłębiania współpracy instytucji reprezentowanych na konferencji dla skuteczniejszej ochrony Beki.

Informacja o projekcie (FRUG)
Walory przyrodnicze Beki
W krainie ptaków Beki
Zagrożenia dla przyrody w rezerwacie Beka
Działania ochronne w rezerwacie Beka

 

sam_0508_k-garstkowiak sam_0492_k-garstkowiak img_3326a_monika-ziolek dscn9564_m-chmielarz-podejko dscn9537_m-chmielarz-podejko dscn9450_m-chmielarz-podejko dscn9434_m-chmielarz-podejko dscn9426_m-chmielarz-podejko dscn9420_m-chmielarz-podejko dscn9386_m-chmielarz-podejko