Relacja z letniego kursu “Ichtiologia Morza”

Dnia 23.08.2016 roku, uczestnicy letniego kursu pn.: „Ichtiologia Morza” organizowanego w ramach realizacji projektu p . ”Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, mieli okazję przekonać się jak ciekawe oraz przydatne w badaniach naukowych jest nurkowanie.
Zajęcia intro diving czyli wprowadzenie do nurkowanie rozpoczęły się od części teoretycznej w sali seminaryjnej Stacji Morskiej IOUG im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu. Podczas wykładu przeprowadzonego przez wykwalifikowanych instruktorów z CENTRUM NURKOWANIA I TURYSTYKI AKTYWNEJ „TICADA”, studenci zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa podczas nurkowania, budową oraz obsługą sprzętu nurkowego jak również komunikacją pod wodą za pomocą znaków nurkowych. Po krótkiej przerwie instruktorzy przeszli do części praktycznej, dzieląc w pierwszej kolejności studentów na kilka grup. Następnie wyznaczone grupy udały się  wraz z instruktorami na plażę Zatoki Puckiej gdzie po dłuższych przygotowaniach, na które składało się sprawdzenie oraz ubranie sprzętu, pierwsi uczestnicy byli gotowi do wejścia do wody. Nurkowanie podczas, którego kursanci mogli obserwować faunę i florę Bałtyku w jej naturalnym środowisku, odbywało się pod bezpośrednim nadzorem instruktorów. W trakcie zajęć przeprowadzono również pełną dokumentację fotograficzną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2016.08.23_NURKOWANIE-INTROIMG_7110

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2016.08.23_NURKOWANIE-INTROIMG_7115