Spotkanie informacyjne projektu RPO_Bielawa

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia, w Krokowej odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z pięciu planowanych w projekcie “Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa”. Gośćmi byli przedstawiciele Gminy Krokowa, sołectw oraz instytucji finansujących. Omówiono aspekty prawne funkcjonowania rezerwatów przyrody, przedstawiono historię, walory oraz zagrożenia dla rezerwatu przyrody Bielawa. Dziękujemy gościom za obecność!