Rezerwat przyrody Bielawa w pigułce!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rezerwacie przyrody Bielawa, jego historii tej smutnej ale i też tej bardziej optymistycznej, wciąż istniejących zagrożeniach i przede wszystkim walorach przyrodniczych, które przedstawiliśmy w krótkim opracowaniu w formie ulotki. Przyjemnej lektury!

ULOTKA