Spotkanie projektowe Bałtyk bez barier.

W dniach 23-24 marca w Helu odbyło się spotkanie projektowe z ekspertami, którzy pracowali nad ostateczną wersją programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego w ramach projektu “Bałtyk bez barier”.
Pracowaliśmy bardzo intensywnie a spotkanie zaowocowało konstruktywnymi wnioskami.
Trzymajcie kciuki! ✊
Już w maju udostępnimy powstałe w projekcie materiały i narzędzia edukacyjne 🤓🦭
Więcej informacji o projekcie „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods”👇