Zakończenie projektu„Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska”

Zakończyliśmy projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt realizowany był w partnerstwie, w skład którego weszły dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” – lider projektu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz jednostka samorządu terytorialnego Gmina Pszczółki (woj. pomorskie).

W ramach działania projektowego „Warsztaty i zajęcia dla społeczności lokalnej na rzecz ochrony pszczół” Fundacja zrealizowała:

  • 5 warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z zakresu ochrony pszczół, ich biologii i ekologii, w których wzięły udział 3 szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa
    w Pszczółkach, Szkoła Podstawowa w Różynach oraz Szkoła Podstawowa w Skowarczu) – łącznie 185 uczniów klas 0, I-III oraz VI.
  • 1 spotkanie/otwarte warsztaty dot. ochrony pszczół w dniu 27.08.2022 w Pszczółkach podczas obchodów „Święta Miodu Pszczółkowskiego” dla lokalnych rolników o tematyce z zakresu ochrony roślin uprawnych, wpływie takich działań na pszczoły. W spotkaniu/warsztatach wzięło udział łącznie 15 lokalnych rolników/rolniczek.
  • 1 spotkanie/otwarte warsztaty dla szerokiego grona społeczności lokalnej o tematyce z zakresu potrzeby ochrony pszczół także podczas obchodów „Święta miodu Pszczółkowskiego”, w dniu 27.08.2022 w Pszczółkach. Tematyka dotyczyła ogólnych informacji nt. pszczół, ich charakterystyki pod względem wyjątkowej roli, którą pełnią w środowisku, ochrony tych owadów i ich znaczenia w przyrodzie oraz interakcji z roślinami miodo- i pyłkodajnymi. Uczestnicy otrzymali nasiona do wysiania własnej kwietnej łąki. W spotkaniu/warsztatach wzięło udział łącznie 59 przedstawicieli/przedstawicielek lokalnej społeczności.

Mamy również przyjemność przekazać Państwu opracowany przez Partnerów projektu dokument pt.: „Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami”. Model ten został umiejscowiony w obszarze tematycznym „Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym”.

Życzymy miłej lektury i dziękujemy, że byliście z nami! 😊