Sympozjum “Życie i twórczość Profesora Wacława Dawidowicza”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Katedrą Prawa Administracyjnego oraz Katedrą Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa za pośrednictwem aplikacji MS Teams w sympozjum zatytułowanym: “Życie i twórczość Profesora Wacława Dawidowicza”, które odbędzie w dniu 10 czerwca 2022 r. w – w godzinach 11:00-13:30.

Więcej informacji na stronie:

https://prawo.ug.edu.pl/media/aktualnosci/110452/zaproszenie_-_sympozjum_zycie_i_tworczosc_profesora_waclawa_dawidowicza