Wyniki konkursu o stypendium FRUG dla studentów z Ukrainy

Rada Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) na posiedzeniu w dniu 06 grudnia 2022 r. dokonała oceny złożonych wniosków o stypendium z Funduszu Stypendialnego „Uniwersytet Gdański na pomoc Ukrainie!”.

Skład Rady Funduszu Stypendialnego:

  1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG;
  2. prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Prezes Zarządu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego;
  3. Piotr Patalas – przedstawiciel Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego;
  4. mgr inż. Agnieszka Wojtach – Wiceprezes Zarządu FRUG.

W wyniku rekomendacji Rady, Marzena Chojnacka – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju UG przyznała stypendia 29-ciu studentom Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania wojenne na Ukrainie.

Środki Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pochodzą ze zbiórki publicznej prowadzonej za pośrednictwem serwisu https://www.siepomaga.pl  oraz z darowizny przekazanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego. Kwota jednorazowego stypendium wynosi: 2.348,00 PLN.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom a studentom gratulujemy!